آیا کفشدوزک گاز می گیرد؟

۱۳۹۹/۵/۱۶ ۴:۲۷:۵

گاز-گرفتن-کفشدوز

سوال بهتر است این است که "آیا آنها می توانند گاز بگیرند؟" کفشدوزک ها از حشراتی که بدن نرمی دارند تغذیه می کنند زیرا آنها دندان ندارند. اگرچه مانند سایر همنوعان خودشان آنها هم آرواره دارند.
در عکس زیر قسمت های مختلف دهان کفشدوزک نشان داده شده است.

آرواره-های-کفشدوزک

آنها پالپ هایی در آرواره زیرین برای حس کردن و فهمیدن طعم ها دارند.(پالپها شبیه شاخک ها هستند ولی از آنها کوچکترند) لب بالایی و لب زیرین، آرواره های جونده و آرواره زیرین (برای نگه داشتن غذا)
اما برمی گردیم به پاسخ سوال، چون کفشدوزک ها آرواره برای جویدن دارند، پس این به این معنی است که بله، کفشدوزک می تواند گاز بگیرد؛ اما آرواره های آنها در مقایسه با انسان بسیار کوچک است و فقط می تواند یک احساس نیشگون گرفتن ولی با درد کم ایجاد کند. کفشدوزک ها غدد سمی و یا بزاق ندارند پس اگر شما را گاز بگیرند فقط درد کمی را حس می کنید و اتفاقی نمی افتد.
در پاسخ به این سوال هم که آیا آنها گاز می گیرند باید گفت اغلب اوقات فرار را بر قرار ترجیح می دهند پس علاقه ای به گاز گرفتن ندارند مگر اینکه خیلی عصبانی شوند.