غذای کفشدوزک چیست؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۸:۲۱:۵

غذای کشفدوزک ها چیست؟ اکثر کفشدوزک ها شکارچی هستند. آنها از سایر حشرات تغذیه می کنند، حشراتی که اکثرا برای انسان ها آفت محسوب می شوند.
اغلب کفشدوزک ها را "بهترین دوست باغبان ها" می نامند.
بیشتر حشراتی که کفشدوزک ها از آنها تغذیه می کنند، شته ها هستند که یکی از مهمترین آفات برای گیاهان محسوب می شوند. به همین خاطر است که کفشدوزک بهترین دوست باغبان ها خوانده می شود.
کفشدوزک ها می توانند آفات را بدون نیاز به استفاده از هیچگونه ماده سمی کنترل کنند. حتی کفشدوزک های در مزحله لارو نیز از شته ها تغذیه می کنند.
آنها همچنین سایر حشراتی که بدن نرمی دارند مانند: هیره ها،‌ شپشک ها و مگس های سفید را که آنها هم جز آفات گیاهان محسوب می شوند، می خورند.

غذای کفشدوزک
'در عکس بالا لارور کفشدوزکی را مشاهده میکنید که در حال خوردن شته است.'

با این حال پاسخ دادن به این سوال که کفشدوزک ها چه می خورند خیلی پیچیده تر از اینهاست. استثناهایی هم وجود دارد،‌مثلا زیر خانواده Epilachninae میتوانند به عنوان کفشدوزک های گیاهخوار شناخته شوند.
برخی از آنها از قارچ ها تغذیه می کنند، مثل قارچ خوراکی. برخی دیگر تمایل به خوردن سفیدک ها دارند. برخی نیز ترجیح می دهند از برگهای گیاهان تغذیه کرده و خود تبدیل به آفت برای بعضی گیاهان می شوند.

البته، اکثر کفشدوزک ها آفت نیستند. در حقیقت به خاطر نوع تغذیه شان بیشتر آنها را می توان به عنوان نابودگر آفات نامید. در آخر می توان گفت اکثریت کفشدوزک ها دنباله رو رژیم غذایی هستند که به آنه اجازه خوردن سایر آفت ها را می دهد.
از این رو،‌ یک گروه از کفشدوزک ها را می توان به عنوان شکارچی یاد کرد که می توانند به طور موثر باغ ها و زمین های کشاورزی را از شر آفت ها خلاص کنند و اینگونه به انسان ها کمک می کنند.

منبع: https://www.ladybug-life-cycle.com