چرخه زندگی کفشدوزک

۱۳۹۹/۵/۲۳ ۱۵:۲۴:۲۳

چرخ-زندگی-کفشدوزک

کفشدوزک ها حدود یکسال و چند ماه عمر می کنند. آنها دستخوش تغییرات زیادی می شوند یعنی دگردیسی می کنند و از مرحله لارو تا بلوغ از لحاظ ظاهری بسیار تغییر می کنند.
بعد از بیرون آمدن از تخم آنها اصلا شبیه کفشدوزک نیستند و ممکن است مردم آنها را ببینند ولی هرگز نمی دانند که این موجودات عجیب همان کفشدوزک ها هستند. وقتی که لارو بزرگ می شود باید تا پوست اندازی کند. تا قبل از تبدیل شدن به شفیره شدن طی چهار دوره گوست اندازی می کنند.
در مرحله شفیره آنها قسمت انتهایی خود را به یک برگ می چسبانند، درون آنها تکان میخورد، یک پوسته شکل میگیرد و پوست خارجی آنها دو تکه شده کنار می رود. ویدئوی زیر تمام این مراحل را نشان می دهد.

زمان : 24 ثانیه

سرانجام کفشدوزک بالغ پدیدار می شود اما پوسته آن هنوز نرم و نفوذپذیر است. پوسته کم کم سخت می شود همچنین بدن آنها ابتدا زرد رنگ و ساده است و کم کم رنگ آن قرمز شده و خالهای سیاه رنگ ظاهر می شوند.